1) Senior Manager Admin

2) Senior Manager Training

3) Pegawai Pentadbiran

4) Pegawai Akaun

5) Kerani Akaun Pembayaran 1

6) Kerani Akaun Pembayaran 2

7) Kerani Akaun Kemasukan Data 1

8) Kerani Akaun Kemasukan Data 2

9) Kerani Akaun Invois 1

10) Kerani Akaun Invois 2

11) Kerani Jualan 1

12) Kerani Jualan 2

13) Kerani Properties

14) Kerani Sumber Manusia 1

15) Kerani Sumber Manusia 2

16) Pembantu Kerani Sumber Manusia

17) Kerani Am

1) Pengurus Operasi

2) Senior Manager Marketing & Purchasing

3) Senior Manager Monitoring

4) Pengurus Gudang

5) Ketua Operasi Barcode

6) IT Executive

8) Kerani Operasi Barcode 1

9) Kerani Operasi Barcode 2

10) Kerani Operasi Barcode 3

11) Kerani Setor

12) Pemandu

13) Pekerja Setor

1) Pengurus Unit Audit.
1) Pengurus Kawasan

2) Pengurus

3) Penolong Pengurus 1

4) Penolong Pengurus

5) Pembantu Penolong Pengurus

6) Ketua Bahagian (Head Department)

7) Juruwang

8) Jurujual