Polisi Privasi

POLISI PRIVASI

Selain dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 dan undang-undang subsidiari dan peraturan-peraturannya seperti yang dipinda dari semasa ke semasa, kami komited dalam mengendali,melindungi dan memproses data-data yang anda beri kepada kami.

Kami secara lazimnya akan mengumpul data anda seperti nama,alamat,alamat email dan nombor telefon untuk tujuan penghantaran barang dan tujuan promosi lain di masa akan datang.

Sekiranya anda adalah penerima bantuan Teraju Ekonomi Asnaf Sdn Bhd (TERAS),kami juga berhak akan atas permintaan atau mana-mana agensi yang ditetapkan oleh TERAS akan menyerahkan data yang diminta kepada pihak berkenaan.

Walaubagaimanapun,kami secara lazimnya tidak akan mengumpul butiran-butiran kad kredit dan perbankan anda. Butiran-butiran ini disimpan secara langsung oleh pemproses bayaran iaitu pihak ketiga mengikut terma-terma dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh mereka.

Dengan memberi butiran dan data peribadi anda di dalam platform ini,anda bersetuju dengan syarat yang kami jelaskan.

Click to Chat on Whatsapp!